განცხადებები

2014-05-01 

ინფორმაცია კონტრაქტების შესახებ

ინფორმაცია ჯვარი-ხორგას შემაერთებელი ქსელის პროექტის ფარგლებში ხელმოწერილი კონტრაქტების შესახებ

ჯვარი-ხორგას შემაერთებელი ქსელის პროექტის ფარგლებში ხელი მოეწერა შემდეგ კონტრაქტებს:

1. პროექტის ზედამხედველობის კონსულტანტი (C პაკეტი) – კონტრაქტი დადებულია გერმანულ კომპანიასთან Fichtner GmbH & Co KG;

2. მოწოდება და მონტაჟი – დაახლოებით 8 კმ. 500 kV და 60 კმ. 220 kV ორჯაჭვა გადამცემი ხაზების მშენებლობა (B პაკეტი) – კონტრაქტი დადებულია ინდურ კომპანიასთან Jyoti Structures Ltd;

3. 500/220 kV ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (A პაკეტი) – კონტრაქტი დადებულია პორტუგალიურ კომპანიასთან EFACEC Engenharia e Sistemas S.A.

კომუნიკაცია