ჩვენი პრიორიტეტული სფეროები

სსე-ს უკვე აქვს ან გეგმავს კვლევისა და განვითარების პროგრამებს შემდეგ სფეროებში:

  • სისტემის მდგრადი განვითარება;
  • ინოვაციური ტექნოლოგიები;
  • ინტელექტუალური ქსელი.