საბალანსო ბაზრის სიმულაციური რეჟიმის ანალიტიკა

ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ სემეკის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში” 2022 წლის 30 აგვისტოს შესული ცვლილების შესაბამისად, ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორი, ყოველ სამშაბათს, უზრუნველყოფს თავის ვებგვერდზე (www.gse.com.ge) გასული 7 დღის შემდეგი მონაცემების გამოქვეყნებას:

  • საბალანსო სიმძლავრის ტენდერზე შესყიდული სიხშირის აღდგენის რეზერვის მოცულობა;
  • შესყიდული საბალანსო სიმძლავრის საშუალო ფასი ერთი მეგავატისათვის;
  • უბალანსობის ფასი უბალანსობის ანგარიშსწორების ყოველი პერიოდისათვის;

გასული პერიოდის ანალიტიკური პრეზენტაციები იხილეთ აქ: