ახალი ქვესადგურის „ახალციხე - 500/400/220” და მუდმივი დენის გარდამსახი სადგურის მშენებლობა

akhaltsikhe-500-rsz.jpg

პროექტის დასახელება: „შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი“ (245,5 მლნ).

დონორი ორგანიზაცია: KfW, EBRD, EIB, EC NIF.

კონტრაქტორი: SIEMENS (ავსტრია) - ქვესადგური; SIEMENS (გერმანია)- გარდამსახი სადგური.

პროექტის (სესხის) სრული ღირებულება: ქვესადგური - 38,3 მლნ ევრო; მუდმივი დენის გარდამსახი სადგური -141,3 მლნ ევრო (თანადაფინანსების, გადასახადების გარეშე).

დასრულების თარიღი: მუდმივი დენის გარდამსახი სადგური - 2013 წლის მაისი ; ქვესადგური - 2013 წლის დეკემბერი.

პროექტის შედეგი:

  • საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა;
  • აღნიშნული გადამცემი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, საქართველოს საშუალება ექნება განახორციელოს ელექტროენერგიის ექსპორტი ან ტრანზიტი თურქეთში, ასევე თურქეთის გავლით, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის და აზიის ქვეყნების ბაზარზე.

სურათები

akhaltsikhe-500-rsz.jpgakhaltsikhe-500-4-rsz.jpgakhaltsikhe-500-5-rsz.jpgakhaltsikhe-500-2-rsz.jpg

პროექტები და ტენდერები