ახალციხიდან თურქეთის საზღვრამდე 400კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „მესხეთი“ მშენებლობა

rsz_mesxeti_2-small.jpg

პროექტის დასახელება: შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (245,5 მლნ).

დონორი ორგანიზაცია: KfW, EBRD, EIB, EC NIF.

კონტრაქტორი: KEC International Limited (ინდოეთი).

გადამცემი ხაზის სიგრძე: 32 კმ.

პროექტის (სესხის) სრული ღირებულება: 59,6 მლნ ევრო (ელექტროგადამცემ ხაზებთან „ვარძია“ და „ზეკარი“ ერთად, თანადაფინანსების, გადასახადების გარეშე).

დასრულების თარიღი: 2012 წლის აგვისტო.

პროექტის შედეგი:

  • პროექტის განხორციელების შედეგად, საქართველოსა და თურქეთის ელექტროსისტემები ერთმანეთს დაუკავშირდა სისტემათაშორისი გადადინებისთვის განკუთვნილი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზით, რაც თურქეთში 700 მვტ. სიმძლავრის გატანის შესაძლებლობას ქმნის.

სურათები

rsz_mesxeti_2-small.jpgegx_mesxeti-small.jpg

პროექტები და ტენდერები