35კვ. საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის „თეთნულდი“ მშენებლობა

Tetnuldi-line-35-rsz.jpg

დაფინანსება: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

მშენებლობა: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

გადამცემი ხაზის სიგრძე: 4 კმ.

ღირებულება: 181 000 ლარი.

დასრულების თარიღი: 2015 წელი.

პროექტის შედეგი:

  • თეთნულდის მთაზე არსებული საკურორტო ზონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ელექტროენერგიით მომარაგების სტაბილურობის გაზრდა.

სურათები

Tetnuldi-line-35-rsz.jpg

პროექტები და ტენდერები