220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზების „სენაკი 1,2“ და ქვესადგურებში „მენჯი-220“ და „წყალტუბო-220“ უჯრედების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია

senaki-ohl-220-rsz.jpg
პროექტის სახელწოდება: „ელექტროგადაცემის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის“ (37, მლნ აშშ დოლარი) ფარგლებში, ეგხ „სენაკი - 1,2“ და ქვესადგურების „მენჯი-220“ და „წყალტუბო-220“ რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია.

დონორი ორგანიზაცია: USAID.

კონტრაქტორი: „საქენერგორემონტი“ (საქართველო).

გადამცემი ხაზის სიგრძე: 58 კმ.

კონტრაქტის ღირებულება: 17, 7 მლნ. აშშ დოლარი.

დასრულების თარიღი: 2014 წლის ივნისი.

პროექტის შედეგი:

  • 220/110კვ. ქსელის საშუალებით, ელ.ენერგიის გადაცემის სიმძლავრის გაზრდა;
  • დამატებითი (100მვტ) სიმძლავრის მიწოდება ფოთის ინდუსტრიული ზონისთვის;
  • სისტემის სტაბილურობისა და იმედიანობის ზრდა.

სურათები

senaki-ohl-220-rsz.jpg

პროექტები და ტენდერები