2018-11-21 

შეტყობინება ტენდერის გაუქმების შესახებ

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)/შპს „ენერგოტრანსი“-ს მიერ 2018 წლის 12 ოქტომბერს გამოცხადებული ტენდერი ჯვარი-ხორგას ელ. გადამცემი ხაზის პროექტის „ბ“ პაკეტის ფარგლებში განსახორციელებელი „500 კვ ორ-ჯაჭვა ელ. გადამცემი ხაზის დაახლოებით 8 კმ-ის და 220 კვ ორ-ჯაჭვა ელ. გადამცემი ხაზის დაახლოებით 60 კმ-ის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების დასრულებაზე“ გაუქმებულია.

პროექტები და ტენდერები