ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2021-2031 წლებში:

 • „ჯვარი-ხორგას“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „კავკასიონი“ შეჭრა ქ/ს-ში „ჯვარი 500/220“, სიგრძე 16 კმ (2x8 კმ);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ოდიში 1,2 “ („ჯვარი-ხორგა“) მშენებლობა, სიგრძე 60 კმ.
 • „ბათუმი-ახალციხის“ პროექტი:
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „შუახევი-ახალციხე“ მშენებლობა, სიგრძე 90კმ;
  • 220/110/35კვ. ავტოტრანსფორმატორი შუახევში.
 • „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკის“ პროექტი:
  • 500/110 კვ. ქ/ს-ის „სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა);
  • 500 კვ. ეგხ-ის მშენებლობა ქ/ს-დან „სტეფანწმინდა“ რუსეთის საზღვრამდე, სიგრძე 13 კმ.
 • მარნეული-აირუმის პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „მარნეული-აირუმი“ მშენებლობა (ქ/ს „მარნეული-500“-დან სომხეთ-საქართველოს საზღვრამდე 35,5კმ, ასაშენებელი ხაზის სიგრძე 18 კმ.
 • „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია:
  • 220 კვ. ეგხ-ის „კოლხიდა-1“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 66 კმ.
 • „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ქ/ს-ის ,,წყალტუბო“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 501 მგვა, 250 მგვარ რეგულირებადი რეაქტორი);
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (500 კვ ეგხ " წყალტუბო-ახალციხე"-ს მისაერთებლად);
  • 500 კვ. ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა, სიგრძე 80 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე” (ერთი ჯაჭვი) მშენებლობა ორჯაჭვა საყრდენებზე, ხაზის სიგრძე 104კმ.
 • „ჩრდილოეთის რგოლი - წყალტუბოს“ პროექტი:
  • ახალი, 220/110 კვ. ქ/ს-ის „ლაჯანური“ მშენებლობა,სიმძლავრე 250 მგვა;
  • 500 კვ. ეგხ-ის „ლაჯანური-წყალტუბო“ მშენებლობა, სიგრძე 49კმ;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ლაჯანური-ლაჯანურჰესი“ მშენებლობა, სიგრძე 4 კმ;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ონი-ლაჯანური“ მშენებლობა, სიგრძე 55 კმ;
  • 500/220 კვ. ქ/ს-ის „ნენსკრა“ მშენებლობა;
  • 500 კვ. ეგხ-ის „კავკასიონი“შეჭრა ქ/ს-ში „ნენსკრა“, სიგრძე 2კმ;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა კავშირის „ნენსკრაჰესი“- ქ/ს „ნენსკრა“ მშენებლობა, სიგრძე 1 კმ;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ხელედულა-ლაჯანური“ მშენებლობა, სიგრძე 45 კმ;
  • ქ/ს-ის „ლაჯანური 220/110“ გაფართოება 500 კვ. ფრთით, 801 მგვა ატ;
  • 500 კვ. ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ნენსკრა-ჯვარი“ მშენებლობა, სიგრძე 47კმ;
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ჯვარი“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (500 კვ. ეგხ-ის „ნენსკრა-ჯვარი“ მისაერთებლად);
  • 220კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ნენსკრა-მესტია“ (დიზი ჰესი) მშენებლობა, სიგრძე 57კმ;
  • 500 კვ. ეგხ-ის „ნენსკრა-ჯვარი“- შეჭრა„ხუდონჰესში“.
 • პროექტი „გურია“:
  • ქ/ს-ის „ოზურგეთი 220/110“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა, გაზრდის პერსპექტივით);
  • 220 კვ. ეგხ-ის „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს-ში „ოზურგეთი“;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ოზურგეთი-ზოტიჰესი“ მშენებლობა, სიგრძე 49 კმ.
 • „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტი:
  • 400 კვ. ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმი“ მშენებლობა, სიგრძე საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე 33 კმ;
  • 500 კვ. ქ/ს-ის „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (400 კვ. ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მისაერთებლად);
  • 500/400 კვ. მუდმივი დენის ჩანართის (მესამე) ბლოკის მოწყობა ქ/ს-ში „ახალციხე“ (350 მგვტ).
 • „ბათუმი-მურატლის“ პროექტი:
  • 220/154 კვ. 350 მგვტ. მუდმივი დენის ჩანართის და შესაბამისი ქვესადგურების მშენებლობა ბათუმში;
  • 154 კვ. ეგხ-ის „ბათუმი-მურატლი“ მშენებლობა, სიგრძე საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე 15 კმ.
 • „ნამახვანი-წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ნამახვანი-წყალტუბო“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 24კმ (ეგხ „დერჩის“გაორჯაჭვიანება);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ქვემო ნამახვანი-ზემო ნამახვანი-ლაჯანურის“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 34 კმ (ეგხ „დერჩის“ გაორჯაჭვიანება);
  • 220 კვ. ქ/ს-ის „წყალტუბო“ გაფართოება.
 • „იმერეთის რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „იმერეთი“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 128 კმ (გაორჯაჭვიანება ქ/ს-ის „ზესტაფონი“ მხრიდან და ერთი ჯაჭვის შესვლა 500 კვ. ქ/ს-ში „წყალტუბო“, სიგრძე 52 კმ) ;
  • 500 კვ. ქვესადგურების „ზესტაფონი“ და „წყალტუბო“ გაფართოება.
 • „ქვესადგურების განახლების“ პროექტი:
  • ქ/ს -ში „ზესტაფონი“ 500/220 კვატ-ის A და B ფაზის შეცვლა; ქ/ს-ში „გარდაბანი“ 500/220 კვატ-ის C ფაზის შეცვლა;
  • 110 კვ. ძაბვის ორი უჯრედის მოწყობა ქ/ს-ში „ზესტაფონი“;
  • 110 კვ. ფრთის მოწყობა და ორი 220/110 კვ. 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს-ში „ახალციხე“;
  • 110 კვ. ფრთის მოწყობა და ორი 220/110 კვ. 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს-ში „ჯვარი“;
  • 15 ქვესადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება;
  • 110/35 კვ. ფრთის მოწყობა და 220/110/35 კვ. ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს-ში „ონი 220“.
 • „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების“ პროექტი:
  • 220/110/10 კვ ქ/ს-ის „ახალი თელავი“ მშენებლობა;
  • ერთჯაჭვა 110 კვ. ეგხ-ის „სტორი ჰესი - ახალი თელავი“ მშენებლობა, სიგრძე 41.5 კმ;
  • ორჯაჭვა 110/220 კვ. ეგხ-ის „გურჯაანი - ახალი თელავი“ მშენებლობა, 220 კვ. გაბარიტებიში, 44.2 კმ;
  • ერთჯაჭვა 110 კვ. ეგხ-ის „ახალი თელავი - ახმეტა“ მშენებლობა, 220 კვ. გაბარიტებში, 30.5 კმ;
  • ქვესადგურის „გურჯაანი 220/110“ რეაბილიტაცია;
  • ქვესადგურის „ახმეტა 110“ რეკონსტრუქცია;
  • 35 კვ. ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია თუშეთის მიმართულებით, სიგრძე 55 კმ;
  • ერთჯაჭვა 220 კვ. ეგხ-ის „ახალ ითელავი - ჟინვალი“, მშენებლობა, სიგრძე 62.6 კმ;
  • 220/110 კვ. ახალი ქვესადგურის მშენებლობა ჟინვალში.
 • „რეაქტიული სიმძლავრის წყაროს (კონტენსატორთა ბატარეა)“ პროექტი:
  • 600 მგვარ რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი მოწყობილობების შეძენა-მონტაჟი თბილისის 220 კვ. ძაბვის ქვესადგურებში.
 • „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგების“ პროექტი:
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ალავერდი“ შეჭრა ქ/ს-ში „მარნეული“, 2x16.7 კმ და ორი 220 კვ. უჯრედის მოწყობა;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ალავერდი“ ნაწილის (თბოსადგური 2-დან ალავერდის გაჭრის ადგილამდე) რეაბილიტაცია, სიგრძე 7.5 კმ;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „არაგვი“ გაორჯაჭვიანება (სიგრძე 34 კმ) და შესაბამისი უჯრედების მოწყობა;
  • 220/110/35 კვ. 2x125მგვა ქ/ს-ის „ნორიო“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ვარკეთილი“ შეჭრა ქ/ს-ში „ნორიო“, სიგრძე 2x4 კმ;
  • 220 კვ.ეგხ-ის „კუკია“გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 17 კმ;
  • ქ/ს-ში „ქსანი 500“ 500/220 კვ 501 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეცვლა 801 მგვაატ-ით.
 • 220 კვ ეგხ-ის „ნავთლუღი-CCGT-გარდაბანის“ (ნავთლუღი 1,2) რეაბილიტაცია და 220 კვ. მაგისტრალის „ზესტაფონი-ქსანი“ გაორჯაჭვიანების პროექტი:
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ნავთლუღი 1, 2“ რეაბილიტაცია, 38 კმ;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „სურამი“გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 67 კმ;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ურბნისი“გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 45 კმ;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ლიახვი“გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 56 კმ.
 • „330 კვ ეგხ-ის „გარდაბანი-აღსტაფა“ გაორჯაჭვიანების“ პროექტი:
  • 330 კვ ეგხ-ის „გარდაბანი-აღსტაფა“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 21 კმ (საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე);
  • 330/220 კვ. 400 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი და შესაბამისი უჯრედების მოწყობა ქვესადგურში „გარდაბანი“.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ბმული: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა