ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2023-2033 წლებში:

 • „ბათუმი-ახალციხის“ პროექტი:
  • 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ „შუახევი-ახალციხის“ მშენებლობა, სიგრძე 90კმ;
  • 220/110/35 კვ ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი შუახევში.
 • „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკის“ პროექტი:
  • 500/110 კვ ქ/ს „სტეფანწმინდის“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა);
  • 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქ/ს-დან „სტეფანწმინდა“ რუსეთის საზღვრამდე, სიგრძე 13 კმ.
 • მარნეული-აირუმის პროექტი:
  • 500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმი“(სომხეთის ელექტროსისტემასთან), სიგრძე 35.56 კმ, (ახალი ხაზის მშენებლობა 18.56 კმ - ქ/ს „მარნეული-500“-დან სომხეთ - საქართველოს საზღვრამდე);
  • 500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42-N109 ანძებს შორის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია, სიგრძე 17 კმ.
 • „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია:
  • 220 კვ ეგხ „კოლხიდა-1“-ის რეაბილიტაცია, სიგრძე 66 კმ.
 • „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ პროექტი:
  • 500 კვ ქ/ს ,,წყალტუბოს“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 501 მგვა, 250 მგვარ რეგულირებადი რეაქტორი);
  • 500 კვ ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება და ეგხ „წყალტუბო-ახალციხის“ მისაერთებლად უჯრედის მოწყობა;
  • 500 კვ ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა, სიგრძე 80 კმ, გამტარუნარიანობა 2100 მგვტ;
  • 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო-ახალციხეს” (ერთი ჯაჭვი) მშენებლობა ორჯაჭვა საყრდენებზე, ხაზის სიგრძე 104 კმ, გამტარუნარიანობა 2100 მგვტ.
 • სვანეთის პროექტი
  • 500/110/35 კვ ქ/ს „ხუდონის“ მშენებლობა, დადგმული სიმძლავრე 267 მგვა;
  • 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქ/ს „ხუდონში“, სიგრძე 0,5 კმ;
  • 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრას“ მშენებლობა, 2x501 მგვა;
  • 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქვესადგურ „ნენსკრაში”, სიგრძე 2 კმ;
  • ორჯაჭვა 220 კვ კავშირი ნენსკრაჰესი-ქ/ს ნენსკრა, სიგრძე 1 კმ;
  • ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობა, სიგრძე 57 კმ;
  • ერთჯაჭვა 500 კვ ეგხ „ნენსკრა-ჯვარის“ მშენებლობა, სიგრძე 47 კმ;
  • 500 კვ ქ/ს ჯვარის გაფართოება 500 კვ ეგხ „ჯვარი-ნენსკრას“ მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა.
 • პროექტი „რაჭა და ნამახვანი“:
  • ახალი- 220/110 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ მშენებლობა, სიმძლავრე 250 მგვა;
  • 220 კვ ქვესადგურ „წყალტუბოს“ გაფართოება;
  • ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ-ის ქ/ს „ლაჯანური-ლაჯანურჰესი“ მშენებლობა, სიგრძე 4 კმ;
  • 500 კვ ეგხ „ლაჯანური-წყალტუბო“-ს მშენებლობა, სიგრძე 49 კმ;
  • ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220კვ ეგხ „ნამახვანი - წყალტუბოს“ მშენებლობა, სიგრძე 24 კმ, გამტარუნარიანობა 1000 მგვტ (ეგხ 220 კვ „დერჩის" გაორჯაჭვიანება);
  • ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) 220 კვ ეგხ "ქვემო ნამახვანი - ზემო ნამახვანი-ლაჯანურის" მშენებლობა, სიგრძე 34 კმ, გამტარუნარიანობა 1000 მგვტ ( ეგხ 220 კვ დერჩის გაორჯაჭვიანება);
  • 110 კვ ორჯაჭვა ეგხ „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობა 220 კვ-ის გაბარიტებში, სიგრძე 55 კმ;
  • დამატებით 8 კმ-იანი, 110 კვ მონაკვეთი, ონის არსებულ ქვესადგურამდე;
  • 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „ხელედულა-ლაჯანური“ მშენებლობა, სიგრძე 45 კმ;
  • ქ/ს „ლაჯანური 220/110“-ის გაფართოება 500 კვ ფრთით, 801 მგვა ატ.
 • პროექტი „გურია“:
  • ქ/ს „ოზურგეთი 220/110“-ის მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა, გაზრდის პერსპექტივით);
  • 220 კვ ეგხ-ის „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“;
  • 110 კვ ორჯაჭვა ეგხ „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობა, სიგრძე 47 კმ, გამტარუნარიანობა 2x110 მგვტ.
 • „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტი:
  • 500 კვ ქ/ს „ახალციხის“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა ( 400 კვ ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მისაერთებლად);
  • 400 კვ ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მშენებლობა, სიგრძე საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე 33 კმ;
  • 500/400 კვ მუდმივი დენის ჩანართის ( მესამე ) ბლოკის მოწყობა ქ/ს „ახალციხეში“ (350 მგვტ).
 • „იმერეთის რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 500 კვ ეგხ „იმერეთის“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 128 კმ.
 • „ქვესადგურების განახლების“ პროექტი:
  • 110 კვ ფრთის მოწყობა და ორი 220/110 კვ 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორი ქ/ს „ახალციხეში“;
  • 110 კვ ძაბვის ორი უჯრედის მოწყობა ქ/ს „ზესტაფონში“;
  • 15 ქვესადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება;
  • 110/35 კვ ფრთის მოწყობა და 220/110/35 კვ ავტოტრანსფორმატორი ქ/ს „ონი 220“-ში.
 • „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების“ პროექტი:
  • ერთჯაჭვა 110 კვ ეგხ „სტორი ჰესი - ახალი თელავის“ მშენებლობა, სიგრძე 50 კმ;
  • 220/110/10 კვ ქ/ს-ის „ახალი თელავი“ მშენებლობა;
  • 110 კვ ეგხ „იყალთოს“ შეჭრა ქ/ს „ახალ თელავში“ (შეჭრის ადგილზე დროებით მიერთდება სტორი-თელავის ხაზი;
  • 35 კვ ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია თუშეთის მიმართულებით, სიგრძე 35 კმ;
  • ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ „გურჯაანი - ახალი თელავის“ მშენებლობა ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, სიგრძე 44.2 კმ;
  • ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ-ის, „ახალი თელავი - ახმეტა“ მშენებლობა, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, სიგრძე 30 კმ;
  • ქვესადგურ „გურჯაანი 220/110“-ის რეაბილიტაცია;
  • ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ-ის „ახმეტა - ახალი ჟინვალი“ მშენებლობა, ერთი ჯაჭვის დაკიდებით, სიგრძე 33 კმ;
  • 220/110 კვ ახალი ქვესადგურის მშენებლობა ჟინვალში.
 • „რეაქტიული სიმძლავრის წყაროს (კონდენსატორთა ბატარეა)“ პროექტი:
  • 600 მგვარ რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი მოწყობილობები აღმოსავლეთ საქართველოს 220 კვ ძაბვის ქვესადგურებში.
 • „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგების“ პროექტი:
  • 220 კვ ეგხ „არაგვის“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 34 კმ და შესაბამისი უჯრედების მოწყობა;
  • 220 კვ ეგხ „ალავერდის“ მონაკვეთის (ქ/ს „მარნეულის“ შეჭრის წერტილიდან სომხეთის საზღვრამდე, 18,6 კმ) რეაბილიტაცია;
  • 220/110/35 კვ 2x125მგვა ქ/ს „ნორიოს“ მშენებლობა;
  • 220 კვ ეგხ-ის „ვარკეთილი“ შეჭრა ქ/ს „ნორიო“-ში, სიგრძე 2x4 კმ;
  • ქ/ს „ქსანი 500“-ში 500/220 კვ 501 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეცვლა 801 მგვა ატ-ით.
  • 220 კვ ეგხ „კუკიას“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 17 კმ;
 • ქართლის 220 კვ ქსელის გაძლიერების პროექტი:
  • 220 კვ ეგხ „ლიახვის“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 56 კმ;
  • 220 კვ ეგხ „ნავთლუღი 1, 2“-ის რეაბილიტაცია, 38 კმ;
  • 220 კვ ეგხ „ურბნისის“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 45 კმ;
  • 220 კვ ეგხ „სურამის“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 67 კმ.
 • „330 კვ ეგხ გარდაბანი-აღსტაფას გაორჯაჭვიანების“ პროექტი:
  • 330/220 კვ 400 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი და შესაბამისი უჯრედების მოწყობა ქვესადგურ „გარდაბანში“.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ბმული: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა