220 კვ. ე.გ.ხ.„დერჩი“-ს რეკონსტრუქციის პროექტი (ქ/ს „წყალტუბო-220“-სა და არსებულ №74 საყრდენს შორის)

220 კვ. ე.გ.ხ. „დერჩი“-ს რეკონსტრუქციის პროექტი, განხორციელდა საქართველოს მთავრობასთან 2015 წლის 26 მარტის სხდომაზე შეთანხმებული და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2015 წლის 8 აპრილის #39 ბრძანებით დამტკიცებული „გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის” ფარგლებში.

ფიქსირებული სქემის მიხედვით, 220 კვ. ე.გ.ხ. „დერჩი“ აკავშირებს ქ/ს „წყალტუბო-220“-ს „ლაჯანურჰესთან“. ე.გ.ხ.-ის მთლიან ტრასაზე განლაგებულია 162 ც. საყრდენი. ქ/ს „წყალტუბო-220“-დან №55 საყრდენის ჩათვლით, დამონტაჟებულია ორჯაჭვა საყრდენები (მარჯვენა მხარე უჭირავს ე.გ.ხ. „სათაფლია“-ს, ხოლო №55 საყრდენიდან „ლაჯანურჰესამდე“ დამონტაჟებულია ერთჯაჭვა საყრდენები).

220 კვ. ე.გ.ხ. „სათაფლიას“ რეაბილიტაციის პროექტის თანახმად, ქვესადგურ „წყალტუბო 220”-სა და ქვესადგურ „ქუთაისი 220”-ს შორის კავშირი განხორციელდა ორჯაჭვიანი 220 კვ. ე.გ.ხ.-ით „სათაფლია-1,2“). პროექტის ფარგლებში განხორციელდა „სათაფლია“-ს ერთჯაჭვიანი უბნის გაორჯაჭვიანება 220 კვ. ე.გ.ხ. „დერჩი-სათაფლიას“ არსებული №53 საყრდენიდან ქვესადგურ „წყალტუბო“-მდე არსებული ორჯაჭვიანი უბნის მეშვეობით. „სათაფლია-1,2“-სათვის გამოყენებული მონაკვეთის სანაცვლოდ, ქ/ს „წყალტუბო-220“-სა და 220 კვ. ეგხ „დერჩის“არსებულ №74 საყრდენს შორის აშენდა 220 კვ. ე.გ.ხ. „დერჩის“ ახალი, დამოუკიდებელი ტრასა.ჯამური სიგრძე შეადგენს 17,89 კმ-ს.

ე.გ.ხ. „დერჩი“-ს ახალი უბანი მიეკუთვნება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას. მიწის ზედაპირის სიმაღლეთა დიაპაზონი მერყეობს ზღვის დონიდან 130–562 მ. შორის.

პროექტის დეტალები:

 • პროექტში გამოყენებული სადენის მარკა: AC- 400/51;
 • პროექტში გამოყენებული მეხდამცავი გვარლის ტიპი: C-70;
 • საპროექტო ტრასის სიგრძე - 17,89კმ;
 • სამონტაჟო ლითონის საყრდენების რაოდენობა - 60 ერთეული;
 • გამოყენებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის ტიპი SMF 24G-652D.

220 კვ. ე.გ.ხ. „დერჩი“-ს რეკონსტრუქცია (ქ/ს „წყალტუბო-220“-სა და არსებულ №74 საყრდენს შორის) დასრულებულია.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:

 • 220კვ. ე.გ.ხ. ,,დერჩი“-ს ახალ, დაპროექტებულ ტრასაზე, ქ/ს „წყალტუბო-220“-სა და ე.გ.ხ. ,,დერჩი“-ს №74 საყრდენს შორის,დამონტაჟდა 60 (სამოცი) ერთეული ერთჯაჭვიანი ფოლადის მოთუთიებული საყრდენი;
 • საყრდენების დასამონტაჟებლად ჩაიდო 240 ცალი ფუნდამენტი დამიწების კონტურის მოწყობით;
 • ქ/ს „წყალტუბო-220“-სა და №74 საყრდენს შორის (ტრასის სიგრძე - 17,89 კმ) დამონტაჟდა AC-400/51 მარკის სადენი შესაბამისი სახაზო არმატურით და გირლიანდებით;
 • ახალ აშენებულ ხაზზე გაიჭიმა OPGW 24 SMF ტიპის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი.

პროექტის ვადები:

 • პროექტის დაწყების თარიღი 2016 წლის 1 მარტი;
 • პროექტის დასრულების თარიღი - 2017 წლის ივნისის ბოლო.

სურათები

_MG_0465JPG.jpg_MG_0459JPG.jpg_MG_0464JPG.jpg_MG_0468JPG.jpgIMG_1462JPG.jpgIMG_1496JPG.jpgIMG_1502JPG.jpgIMG_1472JPG.jpg

დაკავშირებული დოკუმენტები

პროექტის გუნდი

Zurab-Pataraia

ზურაბ პატარაია

ექსპლუატაციის დეპარტამენტის უფროსი

ტელ.:+995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა:zurab.pataraia@gse.com.ge

sm-Vakhtang-Kvaratskhelia.jpg

ვახტანგ კვარაცხელია

ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: vakhtang.kvaratskhelia@gse.com.ge

sm-Giga-Eremadze.jpg

გიგა ერემაძე

ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაციის აღმოსავლეთის განყოფილების უფროსი

ტელ.:+995 32 510 202

ელ-ფოსტა: giga.eremadze@gse.com.ge

პროექტები და ტენდერები