2010-2023 წლების ძირითადი მაჩვენებლები

პერიოდიდისპეტჩერიზებული ელ.ენერგია*გადაცემული ელ.ენერგია**ტრანზიტული ელ.ენერგიაექსპორტირებული ელ.ენერგიაიმპორტირებული ელ.ენერგია
  გვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთ
12010 წელი9 179,737 288,790,001 524,28222,08
22011 წელი10 187,169 244,850,00930,59471,12
32012 წელი9 907,549 165,130,00528,15614,60
42013 წელი10 140,599 131,960,00450,38484,10
52014 წელი10 743,589 716,7558,58545,06793,30
62015 წელი11 041,6910 088,930,00659,91699,29
72016 წელი 11 585,5810 412,11849,59559,01478,94
8. 2017 წელი 12 561,0011 438,65253,99685,701 497,19
92018 წელი13 184,3113 184,3113,43588,581 508,82
102019 წელი 13 017,5813 017,58136,160243,4181 626,51
112020 წელი12 310,8212 310,82101,79153,7881 610,069
122021 წელი 6 976,3114 108,771 183,66355,6191 970,880
132022 წელი 15 013,173 159,97971,3381 532,146
142023 წელი (იანვარი-ივლისი) 8 818,931 529,751 140,71601,07

* დისპეტჩერიზებული და გადაცემული ელექტროენერგიის რაოდენობა ასევე მოიცავს ელექტროენერგიის ექსპორტთან დაკავშირებით გაწეულ მომსახურებებს -01.01.2021 წ-დან - 30.06.2021 წლის ჩათვლით.

** გადაცემული ელექტროენერგიის რაოდენობა მოიცავს აფხაზეთში მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობას, ასევე მოიცავს ელექტროენერგიის ექსპორტთან დაკავშირებით გაწეულ მომსახურებას, თანხვედრილი დისპეტჩერიზაციის მოცულობასთან 2018 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო ახალი - 2021 წლის 1 ივლისიდან აღარ ხდება ცალკე დისპეტჩირებული მოცულობაზე მომსახურების გაწევა.

მომხმარებლებისთვის