სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2021 წლის აგვისტოს მდგომარეობით:

პერიოდისულ განხილული განაცხადებიგაცემული შეთავაზება დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული უარი მიერთებაზე  მიმდინარე განაცხადები
2016 მარტი-2017 დეკემბერი453172 5
2018 იანვარი7200 5
2018 თებერვალი2200 1
2018 მარტი5110 5
2018 აპრილი5100 3
2018 მაისი3200 1
2018 ივნისი5200 3
2018 ივლისი5000 5
2018 აგვისტო3200 2
2018 სექტემბერი5200 6
2018 ოქტომბერი6110 4
2018 ნოემბერი6200 6
2018 დეკემბერი6200 4
2019 იანვარი3300 1
2019 თებერვალი4100 4
2019 მარტი5200 5
2019 აპრილი2200 4
2019 მაისი8000 4
2019 ივნისი8400 2
2019 ივლისი10400 3
2019 აგვისტო4200 2
2019 სექტემბერი3100 6
2019 ოქტომბერი1200 5
2019 ნოემბერი3310 3
2019 დეკემბერი6200 4
2020 იანვარი6000 2
2020 თებერვალი4200 2
2020 მარტი4100 2
2020 აპრილი2100 2
2020 მაისი4110 3
2020 ივნისი4100 2
2020 ივლისი3400 2
2020 აგვისტო1210 1
2020 სექტემბერი2100 2
2020 ოქტომბერი3110 1
2020 ნოემბერი3110 2
2020 დეკემბერი3220 3
2021 იანვარი4110 4
2021 თებერვალი7010 4
2021 მარტი4420 0
2021 აპრილი2100 2
2021 მაისი5210 3
2021 ივნისი3110 3
2021 ივლისი4110 2
2021 აგვისტო4200 4

მომხმარებლებისთვის