განაცხადის წარდგენა (როგორ დავიწყო საქმიანობა)

ბაზრის მონაწილისგან ელექტროენერგიის შესასყიდად და ამ ელექტროენერგიის საზღვარგარეთ ექსპორტისთვის საჭიროა შემდეგი ქმედებების განხორციელება:

  • პირი (იურიდიული ან ფიზიკური) ბაზრის ოპერატორმა უნდა დაარეგისტრიროს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ, როგორც ექსპორტიორი (როგორ დავრეგისტრირდე კვალიფიციურ საწარმოდ? - მიჰყევით ბმულს: http://www.esco.ge/index.php?article_id=47&clang=0);
  • ექსპორტიორმა უნდა გააფორმოს ხელშეკრულებები გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის მომსახურებაზე;
  • ექსპორტიორმა უნდა გააფორმოს პირდაპირი ხელშეკრულება ელექტროენერგიის ექსპორტზე და ელექტროენერგიის ექსპორტის ხელშეკრულება;
  • აღნიშნული ხელშეკრულებები სარეგისტრაციოდ უნდა წარედგინოს სსე-ს (როგორ დავარეგისტრირო ხელშეკრულება?);
  • ხელშეკრულებების დარეგისტრირების შემდეგ, ექსპორტიორი ვალდებულია წარადგინოს ექსპორტის განაცხადი სსე-ში, ექსპორტის დაწყებამდე 10 (ათი) დღით ადრე, სპეციალური აპლიკაციის GCAP-ის მეშვეობით;

მომხმარებლებისთვის