სიხშირის კონტროლი

გსო ელექტროენერგეტიკული სისტემის სიხშირის კონტროლს ახორციელებს სიხშირის პირველადი კონტროლისა და სიხშირის მეორადი კონტროლის საშუალებით. სიხშირის პირველადი კონტროლი ხორციელდება სიხშირის ცვლილებიდან პირველ ოცდაათ წამამდე პერიოდში;

სიხშირის მეორადი კონტროლი ხორციელდება სიხშირის გადახრიდან 30 წამის შემდეგ 10 წუთამდე პერიოდში ენერგობლოკების/აგრეგატების ავტომატური და დისტანციური მართვით;