სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: IT სერვერების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
2.1. სამუშაოების შესრულების კონტროლი.
2.2. რესურსების და სამუშაოების ეფექტური გადანაწილება.
2.3. განყოფილების ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა.
2.4. კომპანიაში არსებული დატაცენტრების სერვერული ინფრასტრუქტურის, სერვისების და ვირტუალური გარემოს ადმინისტრირება.
2.5. სსე-ს IT-ის არსებული ფიზიკური და ვირტუალური გარემოს აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, ადმინისტრირება/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სარეზერვო კოპირების სისტემების ადმინისტრირება და მართვა.
2.6. რესურსების და სარეზერვო ასლების მართვა.
2.7. ინფრასტრუქტურის ლიცენზირების მონიტორინგი და განახლების პროცესების მართვა.
2.8. განაწილებული მაღალ მდგრადი სისტემების ადმინისტრირება.
2.9. საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემების დაგეგმვა, განახლებებზე ზრუნვა, ინსტალაცია, განახლება, კონფიგურირება, ოპტიმიზაცია და ადმინისტრირება, როგორც აპარატურული, ასევე პროგრამული კუთხით.
2.10. სსე-ს IT სერვერებზე განთავსებული არსებული და მომავალში მოთხოვნილი ელექტრონული სერვისების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
2.11. ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრის ელექტრონული ჟურნალის პროგრამის სერვერების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, დისპეტჩერების დაშვება შესაბამის მოდულებთან.
2.12. ალფა ცენტრის სერვერების ადმინისტრირება/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
2.13. სსე-ს კუთვნილი ვებ-გვერდების ადმინისტრირება/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
2.14. შესაძენი აპარატურის კონფიგურაციის შერჩევა და სატენდერო მასალების ტექნიკური კუთხით შეფასების განხილვაში მონაწილეობის მიღება.
2.15. ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტების შესწავლა/დანერგვა.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი ტექნიკური განათლება.

- მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, როგორც კომპიუტერული ტექნიკის და ქსელების სპეციალისტის, ასევე სისტემური ადმინისტრირების ჩათვლით, კომპიუტერების, ქსელური მოწყობილობების, ძირითადი სისტემური პროგრამების, სერვერული და ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა.
- Microsoft-ის ტექნოლოგიებთან მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება (Windows Server 2012/2016, DC, DNS, DHCP, IIS, CA, WSUS).
- Exchange Server / Skype For Business Server-ის ადმინისტრირების გამოცდილება.
- ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიებთან (VMware) მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება.
- რეზერვირების სისტემებთან (Veeam) მუშაობის გამოცდილება.
- ქსელური ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა.
- სასურველია MS SQL Server-ის მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების ცოდნა.
- სასურველია დატვირთვის განაწილების სისტემების (LoadBalancer) ადმინისტრირების გამოცდილება.
- Linux-ის ოპერაციულ სისტემებთან მუშაობა.
- ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2021 წლის 03 დეკემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.