ახალი ამბები

2013-12-23 

USAID-ის მისიის წარმომადგენელმა „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ თანამშრომლებს სერთიფიკატები გადასცა

დღეს, USAID-ის მისიისა და „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) წარმომადგენლებმა ნიკ ჰიგინსმა და მიზეილ ზიბზიბაძემ, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 53 თანამშრომელი სერთიფიკატებით დააჯილდოვეს. სსე-ის მენეჯერებმა წარმატებით გაიარეს პროექტის მართვის ტრენინგ-კურსი, რომელიც მიზნად ისახავდა მათი მიერ პროექტის დაგეგმვის, მართვისა და შეფასების უნარების გაძლიერებას. შეძენილი კვალიფიკაცია ელექტროსისტემას სამომავლო პროექტების უკეთ განხორციელებაში მნიშვნელოვნად დაეხმარება.

USAID Mission Representative Awarded GSE Staff with Certificates1

ტრენინგები USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური განვითარების (HICD PLUS) პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. HICD PLUS-ი „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ მასშტაბურ პროექტს ახორციელებს, რომელიც ელექტროსისტემის სამუშაო პროცესების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. პროგრამის ფარგლებში ელექტროსისტემის ოთხწლიანი სტრატეგიული და ოპერაციული გეგმები და კონკრეტული ინდიკატორები შემუშავდა. სამომავლოდ კი HICD PLUS-ი ორგანიზაციას შიდა აუდიტისა და შესყიდვების სისტემების გაუმჯობესებაში დაეხმარება.

HICD PLUS პროექტი სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით 20-ზე მეტ ორგანიზაციას ეხმარება განვითარებაში.

USAID Mission Representative Awarded GSE Staff with Certificates2USAID Mission Representative Awarded GSE Staff with Certificates3

კომუნიკაცია