220 კვ. ეგხ-ის „სათაფლია-1,2“ გაორჯაჭვიანების პროექტი

Sataplia-1.jpg

220 კვ. ეგხ „სათაფლია“-ს გაორჯაჭვიანება/რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდა საქართველოს მთავრობასთან 2015 წლის 26 მარტის სხდომაზე შეთანხმებული და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2015 წლის 8 აპრილის #39 ბრძანებით დამტკიცებული „გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის” ფარგლებში.

მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე, ქვესადგურ „წყალტუბო-220"-სა და ქვესადგურ „ქუთაისი-220“-ს შორის კავშირი განხორციელდა 220 კვ. ეგხ „სათაფლია“-ს ახალი გაორჯაჭვიანებული უბნისა და 220 კვ. ეგხ „დერჩი-სათაფლიას“ არსებული №53 საყრდენიდან ქვესადგურ „წყალტუბო“-მდე ორჯაჭვიანი უბნის მეშვეობით (მთლიანობაში იწოდება ეგხ. „სათაფლია-1,2“), ხოლო ამ მონაკვეთების სანაცვლოდ აშენდა 220 კვ. ეგხ „დერჩი“-ს ახალი მონაკვეთი.

220 კვ. ეგხ„სათაფლია“-ს ერთჯაჭვიან საჰაერო ხაზზე სარეაბილიტაციო პროექტი ორჯაჭვიანი „დერჩი-სათაფლია“-ს არსებული №53 საყრდენიდან „ქუთაისი 220“-ის ქვესადგურამდე განხორციელდა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ პროექტების დეპარტამენტის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტების განყოფილების მიერ.

პროექტის დეტალები:

  • პროექტში გამოყენებული სადენის მარკა: AC- 400/51;
  • პროექტში გამოყენებული მეხდამცავი გვარლის ტიპი: C-70
  • ეგხ. „დერჩი-სათაფლია“-ს №51 არსებული ორჯაჭვიანი საყრდენსა და ქვესადგურ „ქუთაისი 220“-ს შორის დამოტაჟდა საპროექტო სადენი AC-400/51, შესაბამისი სახაზო არმატურითა და ახალი მინის იზოლატორებით. სულ: 13,745 კმ - ტრასის სიგრძეზე;
  • სამონტაჟო ლითონის საყრდენების რაოდენობა - 45 ერთეული;
  • გამოყენებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის ტიპი SMF 24G-652D.

პროექტის ვადები:

  • პროექტის დაწყების თარიღი 2 მაისი 2016
  • პროექტის დასრულების თარიღი 4 სექტემბერი 2016

სურათები

Sataplia-2.jpgSataplia-3.jpgSataplia-4.jpgSataplia-5.jpg

დაკავშირებული დოკუმენტები

პროექტის გუნდი

Zurab-Pataraia

ზურაბ პატარაია

ექსპლუატაციის დეპარტამენტის უფროსი

ტელ.:+995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა:zurab.pataraia@gse.com.ge

sm-Vakhtang-Kvaratskhelia.jpg

ვახტანგ კვარაცხელია

ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: vakhtang.kvaratskhelia@gse.com.ge

sm-Giga-Eremadze.jpg

გიგა ერემაძე

ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაციის აღმოსავლეთის განყოფილების უფროსი

ტელ.:+995 32 510 202

ელ-ფოსტა: giga.eremadze@gse.com.ge

პროექტები და ტენდერები