ზესტაფონი-ახალციხის დამაკავშირებელი, 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ზეკარი“ მშენებლობა/რეაბილიტაცია

zekari-egx-small.jpg

პროექტის დასახელება: შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (245,5 მლნ).

დონორი ორგანიზაციები: KfW, EBRD, EIB, EC NIF.

კონტრაქტორი: KEC International Limited (ინდოეთი).

გადამცემი ხაზის სიგრძე: 70 კმ.

პროექტის (სესხის) სრული ღირებულება: 59,6 მლნ ევრო (ელექტროგადამცემ ხაზებთან „ვარძია“ და „მესხეთი“ ერთად, თანადაფინანსების, გადასახადების გარეშე.)

დასრულების თარიღი: 2012 წლის ივნისი.

პროექტის შედეგი:

  • საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა;
  • აღნიშნული გადამცემი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, საქართველოს საშუალება ექნება, განახორციელოს ელექტროენერგიის ექსპორტი ან ტრანზიტი თურქეთში, ასევე, თურქეთის გავლით აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპისა და აზიის სხვა ქვეყნების ბაზარზე.

სურათები

zekari-egx-small.jpg

პროექტები და ტენდერები