განცხადებები

2024-03-25 

შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის საჯარო განხილვა/კონსულტაციები

გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე) მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით, ახორციელებს „შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის“ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას. პროექტი გულისხმობს საქართველოსა (ანაკლია) და რუმინეთს (კონსტანცა) შორის წყალქვეშა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი და ციფრული კაბელის აშენებას. პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას ატარებს საერთაშორისო ტენდერით შერჩეული იტალიური საკონსულტაციო კომპანია CESI.

მსოფლიო ბანკის მოთხოვნითა და სტანდარტებით, სსე-ს აქვს ვალდებულება ჩაატაროს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ფარგლებში მომზადებული წინა-საპროექტო დოკუმენტაციის საჯარო განხილვა/კონსულტაციები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პროექტით დაინტერესებული მხარეები. საჯარო კონსულტაციისას განსახილველი საკითხებია:

  • პროექტის შესახებ ზოგადი მიმოხილვა;
  • გარემოსა და სოციალური საკითხების ფონური მიმოხილვის ანგარიში;
  • შავი ზღვის ფსკერის დაგეგმილი კვლევის სამუშაოები;
  • გარემოსა და სოციალურ საკითხებზე ზეგავლენის შეფასების (გსზშ) კვლევის ტექნიკური დავალება;
  • დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან დაკავშირებული ასპექტები და შესაბამისი გეგმა

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები განთავსებულია სსე-ის ვებგვერდზე:
https://www.gse.com.ge/proektebi/saerashoriso-proektebi/Savi-zRvis-wyalqveSa-kabelis-proeqti

დაგეგმილია ორი საჯარო განხილვის მოწყობა.

პირველი საჯარო განხილვა გაიმართება თბილისში, ა/წ 23 აპრილს, 11:00 სთ, მისამართი: „თბილისი მარიოტი“, შოთა რუსთაველის გამზირი №13.

მეორე საჯარო განხილვა გაიმართება საპროექტო რეგიონში ქ. ზუგდიდში, ა/წ 25 აპრილს, 12:00 სთ, მისამართი: შოთა რუსთაველის ქუჩა №90.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, მობრძანდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ აღნიშნული საკითხების განხილვებში.

კომუნიკაცია