ახალი ამბები

2019-03-18 

ENTSO-E-სა და „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა

გადამცემი სისტემის ოპერატორების ევროპულ ქსელსა (ENTSO-E) და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ გრძელვადიან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.

გადამცემი სისტემის ოპერატორების ევროპული ქსელი 36 ქვეყანაში მოქმედ 43 გადამცემი სისტემის ოპერატორს აერთიანებს და მის მიზანს შიდა ენერგეტიკული ბაზრის ოპტიმალური და სტაბილური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რაც საერთო პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრით, გადამცემი ქსელის ოპერატორებს შორის ტექნიკური თანამშრომლობითა და გრძელვადიანი ქსელის წესების შემუშავების საშუალებით ხორციელდება.

2018 წელს, ENTSO-E-მ პოზიტიური შეფასება მისცა საქართველოს მიერ შიდა ენერგეტიკული ბაზრის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მიზნით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, განსაკუთრებით კი საქართველოს მიერ ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან მიერთების შესახებ ოქმის ხელმოწერას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ENTSO-E-მ სსე-ს შესთავაზა თანამშრომლობის სამწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს არაწევრი გადამცემი სისტემის ოპერატორების ეტაპობრივ მომზადებას დამკვირვებელი წევრის სტატუსის მისაღებად. თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში, მხარეები შეთანხმდნენ, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, განახორციელონ სსე-ს საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგები, კონფერენციები, სამუშაო შეხვედრები, რომელთა ორგანიზება 2019 წლის მაისიდან, მომდევნო სამი წლის განმავლობაში იგეგმება.

სსე-ს მიერ თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ევროპის გადამცემი სისტემის ოპერატორების ქსელთან გაფორმება ქვეყნის ენერგეტიკული მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანი, წინ გადადგმული ნაბიჯია. ENTSO-E-სთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს შესაძლებლობა ექნება, გააღრმავოს თანამშრომლობა ევროპის მასშტაბით მოქმედ გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან. აღნიშნული კი გაზრდის ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას, ხელს შეუწყობს, როგორც პროფესიული და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდას, ასევე გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივას და ევროკავშირთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავებას.

rsz_53608555_1094667134053495_2529126195585351680_o.jpg

კომუნიკაცია