ელექტროენერგიის გადაცემისა ფიქსირებული ტარიფები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 29 ივნისის N26 დადგენილების თანახმად, ელექტროენერგიის გადაცემის მომსახურებისთვის დადგენილია შემდეგი ტარიფები:

ელექტროენერგიის გადაცემის ფიქსირებული ტარიფი - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“: 2021 წლის 1 ივლისიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე – 2.664 თეთრი/კვტსთ; 2024 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე – 2.813 თეთრი/კვტსთ.

2021 წლის 29 ივნისი N26 დადგენილება