კონტაქტი

სათავო ოფისი მისამართი:

ქ.თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, 0105

ტელ.: +(995 32) 2 510 202

Fax: +(995 32) 2 983 704

ელ-ფოსტა: info@gse.com.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, მისამართი:

ქ.თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, 0105

Tel.: +(995 32) 2 510 267

ელ-ფოსტა: ekaterine.verulashvili@gse.com.ge

face_icon.gif

https://www.facebook.com/electrosystema/

 

linked_in_icon.png

https://www.linkedin.com/in/georgian-state-electrosystem-553321123

 

wiki_icon.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_state_electrosystemსაიდენტიფიკაციო ნომერი: 204995176