ახალი ამბები

2015-04-23 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სასწავლო ცენტრს სტუდენტების კიდევ ერთი ნაკადი დაამთავრებს

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სასწავლო ცენტრს, სულ მალე კურსდამთავრებულების კიდევ ერთი ნაკადი ეყოლება. მაისის თვეში, სწავლება-გადამზადების კურსს დაასრულებს ჯგუფი, რომელსაც პრაქტიკული და თეორიული მეცადინეობების კურსი ერთი წლის განმავლობაში უტარდებოდა.

„საქართველოს სახელმწიფო ელეტროსისტემა“-ში ახალგაზრდა ინჟინერთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 2004 წლიდან ფუნქციონირებს.  2005 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით სტაჟირება გაიარა 119 სტუდენტმა, აქედან 78 სსე-ში დასაქმდა.

One more Stream of Students to Graduate from GSE Training Center1

2013 წელს, ქვესადგურის „ნავთლუღი-220“ ბაზაზე გაიხსნა კეთილმოწყობილი სასწავლო ცენტრი, რომლის ტერიტორიაზეც მოეწყო პოლიგონი და თანამედროვე ლაბორატორია.  სამუშაო გარემო მაქსიმალურად არის მიახლოებული იმ რეალურ გარემოსთან, სადაც კურსდამთავრებულებს შემდგომში მოუწევთ მუშაობა.

ყოველწლიურად  კომპანიის სასწავლო ცენტრში საბუთები შეაქვს 120 სტუდენტს. კონკურსის შედეგების საფუძველზე, 20–25 სტუდენტს საშუალება ეძლევა მიიღოს შესაბამისი განათლება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში, კომპანიაში სწავლების კურსი გაიარა 60 სტუდენტმა, აქედან 95% კი „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“–ში დასაქმდა.

გარდა სტუდენტებისა, სასწავლო ცენტრში ტრენინგები უტარდება „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ რეგიონალური ქსელის თანამშრომლებსაც. იცვლება ტექნოლოგიები, შემოდის ახალი ციფრული მოწყობილობები, რაც კადრების  გადამზადებას და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას მოითხოვს. ბოლო სამი წლის განმავლობაში, კომპანიის სასწავლო ცენტრში სწავლება-გადამზადების კურსი 716 თანამშრომელმა გაიარა. სასწავლო ცენტრში მოწყობილია სარეზერვო სადისპეტჩერო, სადაც ორ თვეში ერთხელ, რეგულარულად ტარდება სასისტემო ავარიული ვარჯიშები დისპეტჩერებისთვის. წელიწადში კომპანიის თანამშრომლებისთვის გამოყოფილია 1500 სალექციო საათი.

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სასწავლო ცენტრი ყოველგვარი ფინანსური სარგებელის გარეშე, საშუალებას აძლევს ყველა მომავალ, თუ ქმედით ენერგეტიკოსს, ფეხი აუწყოს თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებს ენერგეტიკის სფეროში.

One more Stream of Students to Graduate from GSE Training Center2

კომუნიკაცია