განცხადებები

2013-09-14 

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის ზედამხედველობის და მართვის კონსულტანტი

ADB-ის ვებ–გვერდზე გამოქვეყნების თარიღი: 22 ივნისი 2013

სესხის N. და სახელწოდება: 2974-GEO: საქართველოს რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი – პროექტის ზედამხედველობა და მართვა

ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადა: 21 ივლისი 2013, 11:59PM (მანილას დროით)

 1. საქართველოს მთავრობამ აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მიიღო სესხი „რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის“ დასაფინანსებლად.
 2. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე) (“დამქირავებელი”) პროექტის ზედამხედველობის და მართვის კონსულტანტს იწვევს ინტერესის გამოსახატავად „რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის“ ფარგლებში.
 3. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ვებ–გვერდი: www.gse.com.ge და აზიის განვითარების ბანკის ვებ–გვერდი: www.adb.org
  აზიის განვითარების ბანკის ვებ–გვერდის ბმული:
  http://www.adb.org/countries/georgia/opportunities
 4. საკონტაქტო პირები:
  ქ–ნი მაია ფიცხელაური, პროექტის მენეჯერი
  ელ–ფოსტა: maya.pitskhelauri@gse.com.ge
  ბ–ნი კონსტანტინე ჩიქოვანი, საერთაშორისო შესყიდვის მენეჯერი
  ელ–ფოსტა: konstantin.chikovani@gse.com.ge

(განცხადების ქართულ და ინგლისურ ვერსიებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ინგლისურ ვერსიას)

კომუნიკაცია