220 კვ. ქვესადგურის „მარნეული“ გაფართოება 500 კვ. ფრთით

DJI_0001.JPG

პროექტი გულისხმობდა ქვესადგურის „მარნეული-220“ გაფართოებას 500 კვ. ფრთით. პროექტის ფარგლებში, განხორციელდა 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზების: „ვარძია“, „ასურეთი“ და „გაჩიანი“ დაკავშირება ქ/ს-თან „მარნეული-500“, ხოლო 220 კვ. ეგხ-ით ქ/ს „მარნეული-500“ დაუკავშირდა ქ/ს „მარნეული-220-ს.

ქვესადგურში დამონტაჟდა უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მოწყობილობა, მართვისა და დაცვის სისტემები, ვიდეო-სათვალთვალო კამერები, განხორციელდა ქვესადგურის დისტანციური მართვა ცენტრალური სადისპეტჩეროდან და ქვესადგურის ინტეგრაცია გადამცემ ქსელთან. დამონტაჟდა 4 ერთეული 220 მვა ავტოტრანსფორმატორი და 180 მვარ რეგულირებადი რეაქტორი.

აღნიშნული პროექტის შედეგად, 660 მვა-ით გაიზარდა ქსელის დადგმული სიმძლავრე და აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული თბოსადგურებიდან სიმძლავრის უსაფრთხოდ გამოტანის შესაძლებლობა. თბილისის ირგვლივ შეიქმნა ახალი, 500 კვ-იანი ენერგეტიკული კვანძი, რომელმაც კიდევ უფრო გააძლიერა დედაქალაქის და ქვემო ქართლის ელექტრომომარაგების საიმედოობა.

სამომავლოდ, დაგეგმილია სომხეთთან სისტემათაშორისო სატრანზიტო კავშირის დამყარება, რისთვისაც ქ/ს „მარნეული-500“-ში უკვე მოწყობილია 500 კვ-იანი უჯრედი. აღნიშნული პროექტი განახორციელა Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.S -ისა და BEST Elektrik Taahüt ve Ticaret A.S.-ის კონსორციუმმა (BEST/BETAS).

პროექტის დეტალები:

 • 500 კვ-ის მხარეს მოეწყო ახალი, ორმაგი სალტეთა სისტემა;
 • დადგმული სიმძლავრე 660 მვა;
 • დამონტაჟდა ახალი, რეგულირებადი რეაქტორი 180 მვარ;
 • განხორციელდა 10 კვ. საკაბელო კავშირი ქ/ს „მარნეული-500“და ქ/ს „მარნეული- 220“-ს შორის;
 • ქ/ს „მარნეული-220“ და „მარნეული-500“ ერთმანეთს დაუკავშირდა ახალი 220 კვ-იანი ეგხ-ის საშუალებით;
 • სომხეთთან კავშირის განსახორციელებლად სრულად აღიჭურვა ახალი უჯრედი;
 • დაინერგა SCADA-ს ახალი, მართვის და დაცვის სისტემები;
 • ქვესადგურის სრული მართვა შესაძლებელია ცენტრალური სადისპეტჩეროდან და ქ/ს-დან „მარნეული-220“;
 • დაინერგა ვიდეო-მონიტორინგის სისტემა;
 • ქვესადგური არის დახურული ტიპის, დისტანციურად იმართება ქ/ს „მარნეული-220“-ის პერსონალის მიერ.

პროექტის ვადები:

 • პროექტი დაიწყო 2014 წლის 31 ოქტომბერს;
 • პროექტის ძირითადი სამუშაოები დამთავრდა 2016 წლის 7 ოქტომბერს;
 • პროექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2016 წლის 21 დეკემბერს.

პროექტის ღირებულება:

 • 17.4 მილიონი აშშ დოლარი და 1.286.000 ლარი

სურათები

20160912_180011.jpg20160831_110305.jpg

დაკავშირებული დოკუმენტები

პროექტის გუნდი

Giorgi_Guldedava.jpg

გიორგი გულდედავა

პროექტის მენეჯერი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: giorgi.guldedava@gse.com.ge

vano.jpg

ვანო მუმლაძე

უფროსი ინჟინერი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: vano.mumladze@gse.com.ge

magnoshvili.jpg

გიორგი მანგოშვილი

უფროსი ინჟინერი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: giorgi.mangoshvili@gse.com.ge

mari_Mirzashvili.jpg

მარი მირზაშვილ

პროექტის კოორდინატორი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: mari.mirzashvili@gse.com.ge

Mari_Ebanoidze

მარი ებანოიძე

პროექტის კოორდინატორი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: mari.ebanoidze@gse.com.ge

პროექტები და ტენდერები