განცხადებები

“ახალციხე-ბათუმის 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი”-ს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ-ს) საჯარო განხილვა

2014-05-23 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ი ს შ ე ს წ ო რ ე ბ ა

გაცნობებთ, რომ ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) საჯარო განხილვასთან დაკავშირებულ განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა გაზეთ “24 საათის” 2014 წლის 19 მაისის ნომერში, გაიპარა ტექნიკური შეცდომა: გზშ-სთან დაკავშირებული მოსაზრებების მიიღების ბოლო ვადაა 2014 წლის 3 ივლისი, ნაცვლად 2 ივლისისა.

კომუნიკაცია