განცხადებები

2013-09-16 

მოწვევა ტენდერზე ცვლილება

საქართველოს რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი
GSE/001/ICB:ICB-1011-A-01 ახალი 220/110კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა

საქართველოს რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში ახალი 220/110კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობაზე (GSE/001/ICB-1011-A-01) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) მიერ 2013 წლის 2 აპრილს ადგილობრივ გაზეთში „24 საათი“ და სსე–სა და აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდებზე გამოცხადებულ ტენდერთან დაკავშირებით, სსე ყველა დაინტერესებულ პირს გატყობინებთ, რომ აღნიშნულ პროექტზე სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა შეიცვალა და 2013 წლის 8 ივლისის (15:00 სთ ადგილობრივი დროით) ნაცვლად, განისაზღვრა 2013 წლის 22 ივლისით (15:00 სთ ადგილობრივი დროით). ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი. იხილეთ აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდის ბმული:

კომუნიკაცია