2020-09-07 

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება - ფირმების შერჩევა) – კაპიტალის ბაზრებთან სსე-ს წვდომისა და კომერციული დაფინანსების მოპოვების მიზნით მოსამზადებლად ფინანსური და იურიდული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა. No.: IBRD/ESRFRP/QCBS/05-2020

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, ეწვიოთ ბმულს: REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Financial and Legal Consultancy to prepare Georgian State Electrosystem (GSE) to access capital markets and advise for Raising Commercial Financing, Reference No.: IBRD/ESRFRP/QCBS/05-2020.

პროექტები და ტენდერები