ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2016-2018 წლებში:

 • 500/400 კვ. „ჯვარი - წყალტუბო - ახალციხე - ტორტუმის" პროექტი მოიცავს:
  • 500კვ. ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობა;
  • 500კვ. ქ/ს-ის „წყალტუბო" მშენებლობა;
  • 500კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა;
  • 500კვ ქს-ის „ახალციხე" გაფართოება, 500კვ. ხაზის შესასვლელად;
  • 400 კვ. ეგხ „ახალციხე-ტორტუმი", 30 კმ საქართველოს საზღვრამდე;
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება 400 კვ. ფრთით ეგხ „ახალციხე-ტორტუმისათვის";
 • ჩრდილოეთის რგოლი (1-ლი ფაზა):
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ხუდონი-ნენსკრა" მშენებლობა;
  • 110 კვ. ეგხ „ხუდონი - მესტია" მშენებლობა;
  • 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური „მესტია" მშენებლობა;
  • 500/220/110კვ. ქვესადგური „ხუდონი" მშენებლობა;
  • 500კვ. ეგხ „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურში „ხუდონი";
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ხაზი „ხელედულა - ჯახუნდერი";
  • 220/110 კვ. 125 მგვა ქ/ს „ლაჯანურის" მშენებლობა;
 • გურიის გადაცემის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების პროექტი მოიცავს:
  • 220/110კვ. ქვესადგური „ოზურგეთი", 250 მვა დადგმული სიმძლავრით;
  • 220კვ. ეგხ „პალიასტომი"-დან ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა 220/110 კვ ქ/ს-ში „ოზურგეთი";
  • ახალი 110კვ. ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში;
  • ახალი ორჯაჭვა 110კვ. ხაზი „ოზურგეთი-ჩოხატაური";
 • „ონი - სადმელი - ზესტაფონი" პროექტი მოიცავს:
  • ორჯაჭვა 220კვ. ეგხ სადმელი-ზესტაფონი";
  • 220კვ. ქვესადგური "სადმელი" მშენებლობა;
 • არსებული ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი:
  • 220 კვ. ქვესადგურის „გურჯაანი“ რეაბილიტაცია;
  • ორი ახალი ავტოტრანსფორმატორი ორ 220 კვ. ქვესადგურში;
  • ტრანსფორმატორების შეცვლა სამ 220 კვ. ქვესადგურში;
  • 15 ქვესადგურის განახლება;

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ელექტრონული ვერსია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა