ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2019-2029 წლებში:

 • „ჯვარი-ხორგას“ პროექტი
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ ოდიში 1,2-ის (ჯვარი-ხორგა) მშენებლობა, სიგრძე 60 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქ/ს „ჯვარი 500/220“-ში, სიგრძე 16 კმ (2x8 კმ).
 • ბათუმი-ახალციხისპროექტი:
  • ქ/ს ახალციხე-500-ში 220 კვ-ის უჯრედის მოწყობა 220 კვ. ეგხ ბათუმი-ახალციხისთვის;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ შუახევი-ახალციხის მშენებლობა, სიგრძე 90 კმ;
  • 220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი შუახევში.
 • „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა, სიგრძე 100 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ -ს 12. 6 კმ-იანი მონაკვეთის (133/166 უბანი) მშენებლობა;
  • 500/110 კვ. ქ/ს „სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა);
  • 500 კვ. ეგხ-ის მშენებლობა ქ/ს-დან „სტეფანწმინდა“ რუსეთის საზღვრამდე, სიგრძე 11 კმ.
 • მარნეული-აირუმის პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ „მარნეული-აირუმი“ მშენებლობა (ქ/ს „მარნეული-500“-დან სომხეთ-საქართველოს საზღვრამდე 35,5კმ, ასაშენებელი ხაზის სიგრძე 18.5 კმ.
 • „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია
  • 220 კვ. ეგხ „კოლხიდა-1“ -ის რეაბილიტაცია.
 • „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა, სიგრძე 76 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო-ახალციხეს” (ერთი ჯაჭვი) მშენებლობა ორჯაჭვა საყრდენებზე, ხაზის სიგრძე 104 კმ;
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (500 კვ. ორჯაჭვა ეგხ " წყალტუბო-ახალციხე"-ს მისაერთებლად);
  • 500/220 კვ. ქ/ს ,,წყალტუბო“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 501მგვა, 250 მგვარ რეგულირებადი რეაქტორი);
  • 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო-ზესტაფონის“ მშენებლობა, სიგრძე 30 კმ;
  • 500 კვ ქვესადგურების „ზესტაფონი“ და „წყალტუბო“ გაფართოება (500 კვ ეგხ-ების „წყალტუბო-ზესტაფონი“ და „წყალტუბო-ახალციხე“ მისაერთებლად).
 • „ჩრდილოეთის რგოლი - წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220/110 კვ. 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი და 110 კვ. უჯრედების მოწყობა „ლაჯანურ ჰესში“;
  • ახალი 220/110 კვ. ქ/ს „ლაჯანურის“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ეგხ-ის „ლაჯანური-ლაჯანურჰესი“ მშენებლობა, სიგრძე 1 კმ;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობა, სიგრძე 55 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ლაჯანური-წყალტუბო“-ს მშენებლობა, სიგრძე 49 კმ;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ-ის „ხელედულა-ლაჯანური“ მშენებლობა (ოპერირება 110 კვ.-ზე), სიგრძე 45 კმ;
  • 500/220/110 კვ. ქ/ს „ნენსკრა“-ს მშენებლობა;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ნენსკრაჰესი“- ქ/ს „ნენსკრა“-ს მშენებლობა, სიგრძე 1 კმ;
  • 500 კვ. ერთჯაჭვა ეგხ „ნენსკრა-ჯვარი“-ს მშენებლობა, სიგრძე 47კმ;
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ჯვარი“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (500 კვ. ეგხ „ნენსკრა-ჯვარის“ მისაერთებლად);
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ნენსკრა-მესტიის“ მშენებლობა, სიგრძე 57კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქ/ს-ში „ნენსკრა“, სიგრძე 2 კმ;
  • ქ/ს „ლაჯანური 220/110“-ის გაფართოება 500 კვ. ფრთით;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ხელედულა-ლაჯანურის“ შეჭრა „ლენტეხიჰესსა“ და „ცაგერიჰესში“, სიგრძე 2-2 კმ;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ლენტეხი-მუხრას“ მშენებლობა, სიგრძე 12 კმ;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „მუხრა-ლუჯის“ მშენებლობა, სიგრძე 12 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ნენსკრა-ჯვარის“ შეჭრა „ხუდონჰესში“, სიგრძე 1 კმ.
 • პროექტი „გურია“:
  • ქ/ს ოზურგეთი 220/110“-ის მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა, გაზრდის პერსპექტივით);
  • 220 კვ. ეგხ-ის „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობა, სიგრძე 49 კმ;
  • 110 კვ. ერთჯაჭვა ეგხ „ზოტიჰესი-ჩოხატაური-ს“ (არსებული ქვესადგური) მშენებლობა, სიგრძე 22 კმ.
 • „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტი:
  • 400 კვ. ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მშენებლობა, სიგრძე საქართველო- თურქეთის საზღვრამდე 33 კმ;
  • 500 კვ. ქ/ს „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა 400 კვ. ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მისაერთებლად;
  • 500/400 კვ. მუდმივი დენის ჩანართის (მესამე) ბლოკის მოწყობა ქ/ს „ახალციხეში“ (350 მგვტ).
 • „ბათუმი-მურატლის“ პროექტი:
  • 220/154 კვ. 350 მგვტ. მუდმივი დენის ჩანართის და შესაბამისი ქვესადგურების მშენებლობა ბათუმში;
  • 154 კვ. ეგხ-ის „ბათუმი-მურატლი“ მშენებლობა, სიგრძე საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე15 კმ.
 • „ნამახვანი-წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ნამახვანი-წყალტუბო“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 25 კმ (ეგხ „დერჩის“ გაორჯაჭვიანება);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ნამახვანი-ზემო ნამახვანი-ლაჯანურის“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 34 კმ (ეგხ „დერჩის“ გაორჯაჭვიანება);
 • „იმერეთის რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „იმერეთი“ რეაბილიტაცია.
 • „ქვესადგურების განახლების“ პროექტი:
  • 220/110 კვ. 250 მგვა ქ/ს „თელეთის“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ეგხ „ალგეთა“-ს („ნავთლუღი“-„ხრამი ჰესი 2“) შეჭრა ქ/ს „თელეთში";
  • 35 კვ. ეგხ „თელეთი-შინდისის“ მშენებლობა;
  • ორი 220/110 კვ. 200 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი ქ/ს „გლდანი 220“-ში (არსებული და დაკონტრაქტებული);
  • ორი ახალი 110/35/10 კვ. 40 მგვა (დაკონტრაქტებული) ტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „გლდანი 220“-ში;
  • ახალი 110/35/6 კვ. 80 მგვა ტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს „ნავთლუღში“;
  • ორი 110/35/6 კვ. 40 მგვა ტრანსფორმატორის (ერთი ახალი, მეორეს გადმოტანა ქ/ს „დიდუბე 220“-დან) ქ/ს „გარდაბანში“
  • ორი ახალი, 110/35/10 კვ. 63 მგვა ტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს „გორში“;
  • ახალი, 110/35/10 კვ. 40 მგვა (დაკონტრაქტებული) ტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „გორი 220“-ში;
  • ორი ახალი 220/110/10 კვ 200 მგვა (დაკონტრაქტებული) ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „ქუთაისში“;
  • 110/35/6 კვ. 80 მგვა (დაკონტრაქტებული) ტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „დიდუბე-220“-ში;
  • 220/110/6 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის გადმოტანა ქ/ს „გლდანი“-დან და მონტაჟი ქ/ს „გორი 220“-ში;
  • 220/110/10 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის გადმოტანა ქ/ს „ქუთაისი“-დან და მონტაჟი ქ/ს „წყალტუბო 220“-ში;
  • 220/110/10 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის გადმოტანა ქ/ს „ქუთაისი“-დან და მონტაჟი ქ/ს „მენჯში“;
  • 110/35/10 კვ. 25 მგვა ტრანსფორმატორის გადმოტანა ქ/ს „გორი“-დან და მონტაჟი ქ/ს „მენჯში“;
  • ორი ახალი 110/35 კვ. 80 მგვა ტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი უჯრედების მოწყობით) ქ/ს „ხორგაში“;
  • მეორე 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი უჯრედების მოწყობით) ქ/ს „გურჯაანში“;
  • ახალი 220/110/10 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი უჯრედების მოწყობით) ქ/ს „ბათუმში“;
  • ორი 110/35/10 კვ. 40 მგვა ტრანსფორმატორის გადმოტანა ქ/ს „გორი“-დან და მონტაჟი ქ/ს „ბათუმში“;
  • 110 კვ ფრთის მოწყობა და ორი 220/110 კვ. 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს „ახალციხეში“;
  • 110 კვ ფრთის მოწყობა და ორი 220/110 კვ. 63 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს „ჯვარში“;
  • 110/35 კვ ფრთების მოწყობა და 220/110/35 კვ. ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქ/ს „ონი 220“-ში;
  • 15 ქვესადგურის განახლება.
 • „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების“ პროექტი:
  • ქ/ს თელავის გაფართოება 220 კვ. ფრთით და 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ თელავი-გურჯაანის მშენებლობა 220 კვ. გაბარიტებში, სიგრძე 45 კმ;
  • 110 კვ. ეგხ თელავი-გურჯაანის ერთი ჯაჭვის შეჭრა ქვესადგურებში წინანდალი და მუკუზანი;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ თელავი-ახმეტა-ს მშენებლობა 220 კვ-ის გაბარიტებში, სიგრძე 38 კმ;
  • ქვესადგურ „გურჯაანი 220“-ის რეაბილიტაცია;
  • ქვესადგურების „ახმეტა 110“, „წინანდალი 110“ და „მუკუზანი 110“ რეკონსტრუქცია;
  • კახეთის რეგიონის 110/35/10/6 კვ. მოწყობილობების რეაბილიტაცია;
  • 110 კვ. ეგხ „სტორიჰესი-თელავის“ მშენებლობა, სიგრძე 49 კმ;
  • 220 კვ. ეგხ „ახმეტა-ჟინვალის“ მშენებლობა;
  • 220/110 კვ. ქვესადგურის მშენებლობა ჟინვალში.
 • „რეაქტიული სიმძლავრის წყაროს (კონტენსატორთა ბატარეა)“ პროექტი:
  • 600 მგვარ რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი მოწყობილობების შეძენა-მონტაჟი თბილისის 220 კვ. ძაბვის ქვესადგურებში.
 • „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგების“ პროექტი:
  • 220 კვ ეგხ „ალავერდის“ შეჭრა ქ/ს „მარნეულში“, სიგრძე 11 კმ;
  • 220/110/35 კვ. 2x125 მგვა ქ/ს „ნორიოს“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ეგხ „ვარკეთილის“ შეჭრა ქ/ს „ნორიოში“, სიგრძე 2x4 კმ;
  • ქ/ს „ქსანი 500“-ში 500/220 კვ 501 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეცვლა 801 მგვა ატ-ით;
  • 220 კვ. ეგხ „არაგვის“ გაორჯაჭვიანება;
  • 220 კვ. ეგხ „კუკიას“ გაორჯაჭვიანება.
 • „220 კვ მაგისტრალის ზესტაფონი-ქსანი რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 220 კვ ეგხ „სურამის“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 67 კმ;
  • 220 კვ ეგხ „ურბნისის“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 45 კმ;
  • 220 კვ ეგხ „ლიახვის“ რეაბილიტაცია, სიგრძე 56კმ.
 • „330 კვ ეგხ გარდაბანი-აღსტაფას გაორჯაჭვიანების“ პროექტი:
  • 330 კვ ეგხ „გარდაბანი-აღსტაფას“ გაორჯაჭვიანება, სიგრძე 21 კმ (საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდე);
  • 330/220 კვ. 400 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა-მონტაჟი ქვესადგურ „გარდაბანში“.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ბმული: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა