2010-2019 წლების ძირითადი მაჩვენებლები

პერიოდიდისპეტჩერიზებული ელ.ენერგია*გადაცემული ელ.ენერგია*ტრანზიტული ელ.ენერგიაექსპორტირებული ელ.ენერგიაიმპორტირებული ელ.ენერგია
  გვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთგვტ/სთ
12010 წელი9 179,737 288,790,001 524,28222,08
22011 წელი10 187,169 244,850,00930,59471,12
32012 წელი9 907,549 165,130,00528,15614,60
42013 წელი10 140,599 131,960,00450,38484,10
52014 წელი10 743,589 716,7558,58545,06793,30
62015 წელი11 041,6910 088,930,00659,91699,29
72016 წელი 11 585,5810 412,11849,59559,01478,94
8. 2017 წელი 12 561,0011 438,65253,99685,701 497,19
92018 წელი13 184,3113 184,3113,43588,581 508,82
102019 წელი(იანვარი-ივნისი)6 621,046 621,0423,498234,30006622,06

* დისპეტჩერიზებული და გადაცემული ელექტროენერგიის რაოდენობა ასევე მოიცავს ელექტროენერგიის ექსპორტთან დაკავშირებით გაწეულ მომსახურებებს;

* გადაცემული ელექტროენერგიის რაოდენობა მოიცავს აფხაზეთში მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობას და ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე თანხვედრილი დისპეტჩერიზაციის მოცულობასთან, 2018 წლის 1 იანვრიდან.

მომხმარებლებისთვის