სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2018 წლის ნოემბრის მდგომარეობით:

პერიოდისულ განხილული განაცხადებიგაცემული შეთავაზება დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული უარი მიერთებაზე  მიმდინარე განაცხადები
2016 მარტი-2017 დეკემბერი453172 5
2018 იანვარი7200 5
2018 თებერვალი2200 1
2018 მარტი5110 5
2018 აპრილი5100 3
2018 მაისი3200 1
2018 ივნისი5200 3
2018 ივლისი5000 5
2018 აგვისტო3200 2
2018 სექტემბერი5200 6
2018 ოქტომბერი6110 4
2018 ნოემბერი6200 6

მომხმარებლებისთვის