მსხვილი მომხმარებლები

მსხვილი მომხმარებლების ჩამონათვალი:

 1. შპს. ,,ბი ეფ დი სი ჯორჯია“;
 2. შპს. ,,ჯეო მეინთენანსი“;
 3. შპს ,,დატა ჰაბი“;
 4. შპს. ,,ჯეოსთილი“;
 5. შპს. ,,ჯი თი ემ გრუპი“;
 6. შპს. ,,ჯორჯიან მანგანეზი“;
 7. შპს. ,,რუსთავის ფოლადი“;
 8. სს. ,,რუსთავის აზოტი“;
 9. სს. ,,აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი)“;
 10. სს. ,,საქართველოს რკინიგზა“;
 11. შპს. ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;
 12. შპს ,,რუსთავის წყალი“;
 13. შპს. ,,შავი ზღვის ტერმინალი“.