პირდაპირი ხელშეკრულებები და მოხმარება-მიწოდების განაცხადები:

იხილეთ ბმული: www.gcat.com.ge

გარანტირებული სიმძლავრე:

მოხმარებისა და გენერაციის საათობრივი განაცხადების ფორმები:

ინსტრუქცია „ელექტროენერგიის მოხმარება-მიწოდების ყოველთვიური პროგნოზისა და ყოველდღიური-საათობრივი გეგმების მომზადების შესახებ” (დამტკიცებულია 2015 წლის 20 იანვრის N11 ბრძანებით)

ყოველდღიური განაცხადის ფორმა

ყოველთვიური განაცხადის ფორმა

მომხმარებლებისთვის