სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების სპეციალისტი

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
2.1. დეპარტამენტის დოკუმენტაციის წარმოება.
2.2. დეპარტამენტის თანამშრომლების მივლინებების ინიცირება შესაბამის პროგრამაში და მონიტორინგი.
2.3. დეპარტამენტში, თანამშრომლების მივლინების შესრულების სამუშაოს აქტების აღრიცხვა.
2.4. მოახდინოს რეაგირება ინციდენტებზე შესაბამისი პროცედურების დაცვით და აწარმოოს ინციდენტების სტატისტიკა.
2.5. დეპარტამენტის წერილების ინიცირების განხორციელება სამსახურების მოთხოვნის შესაბამისად.
2.6. სსე-ს დასაქმებულთათვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამოყენებაში დახმარების უზრუნველყოფა.
2.7. დეპარტამენტის მოთხოვნის შესაბამისად შესყიდვების მოთხოვნის ინიცირების უზრუნველყოფა.
2.8. მოთხოვნის შესაბამისად, დეპარტამენტის მოწყობილობების ინვენტარიზაციაში მონაწილეობის მიღება.
2.9. დაზიანებული და შეკეთებული ტექნიკის აღრიცხვა და მონიტორინგი.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- საშუალო განათლება.
- კომპიუტერული ინჟინერიის საბაზისო ცოდნა.
- კომპიუტერული ან/და კავშირგაბმულობის ქსელების მუშაობის საბაზისო ცოდნა.
- საოფისე პროგრამების (განსაკუთრებით Excel ) მაღალ დონეზე ცოდნა.
- მინიმუმ ერთი გრაფიკული პროგრამის საბაზისო დონეზე ცოდნა.
- დოკუმენტაციასთან და კორესპონდენციების შექმნასთან მუშაობის გამოცდილება.
- მინიმუმ 1 წელი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.