ქსელზე მიერთების საფასურის გამოთვლა ერთი უჯრედისთვის