ახალი ამბები

2017-11-28 

შემეცნებითი ტური „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ში

ა.წ 27-28 ნოემბერს, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს (სსე), შემეცნებითი ტურის ფარგლებში, მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლების უფროსკლასელები სტუმრობდნენ. მოსწავლეებმა დაათვალიერეს ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი), მოისმინეს ჰესის ისტორია და გაეცნენ ელექტროენერგიის გამომუშავების პროცესს.

ტურის ფარგლებში, უფროსკლასელებმა მოინახულეს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათავო ოფისში მდებარე ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი, სადაც ჩაუტარდათ მცირე ლექცია ზოგად ენერგეტიკაზე და „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ როლზე ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების საქმეში. ეროვნული სადისპეტჩეროს შემდეგ, მოსწავლეები ნავთლუღის ქვესადგურსა და სსე-ის სასწავლო ცენტრის პოლიგონს ესტუმრნენ, სადაც უშუალო მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობის ტესტირების პროცესში.

„დიდი მადლობა, ამ მნიშვნელოვანი, შემეცნებითი ტურის ორგანიზებისთვის. ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენც და მოსწავლეებიც. ასეთი ტურები აუცილებელია ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად და ვიმედოვნებ, რომ მათ პროფესიის სწორად განსაზღვრაში დაეხმარება“ - აღნიშნა მესტიის რაიონის სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლის ფიზიკის პედაგოგმა აკაკი ზუმაძემ.

ენერგეტიკული მდგრადობა ქვეყნის ეკონომიკის სიძლიერისთვის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს, ამიტომ ახალი თაობისთვის ამ თემაზე ინფორმაციის მიწოდება და ახალგაზრდების დაინტერესება ენერგეტიკის სფეროთი სსე-სთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.

SemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_1_small.jpgSemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_2_small.jpgSemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_3_small.jpgSemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_4_small.jpgSemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_5-small.jpgSemecnebiTi_turi_saqarTvelos_saxelmwifo_eleqtrosistemaSi_6_small.jpg

კომუნიკაცია