რეგიონალური ოფისები

სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის”რეგიონალური ქსელები:

  • იმერეთის რეგიონალური ქსელი – ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. №2ა. ტელ.: + 995 431 2 6 71 18
  • შიდა ქართლის რეგიონალური ქსელი– ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №5, ტელ.: +995 370 2 74919
  • აჭარა–გურია–სამეგრელოს რეგიონალური ქსელი – ქ.ზუგდიდი, მეუნარგიას ქ. №11, ტელ.: +995 415 2 21064.
  • თბილისის რეგიონალური ქსელი – ქ. თბილისი, აგლაძის ქ. №34, ტელ.: +995 32 2 510 392.
  • ქვემო ქართლის რეგიონალური ქსელი –ქ.რუსთავი, დონეცკელ მეტალურგთა ქ. №18 ტელ.: +995 341 223830
  • კახეთის რეგიონალური ქსელი– ქ.თელავი, ტაბიძის ქ. №4, ტელ.: +995 350 2 71347

შვილობილი კომპანია:

„ენერგოტრანსი“

ქ.თბილისი, ბარათაშვილის ქ.№2, 0105

ტელეფონი: +(995 32) 2510140;

ელ-ფოსტა: info@energotrans.com.ge;

ვებგვერდი: http://energotrans.com.ge/

face_icon.gif

https://www.facebook.com/Energotrans-1514723935427503

სსე-ს სასწავლო ცენტრი:

ქ.თბილისი, ნაკადულის ქ. №2, 0121

ტელეფონი: +(995 32) 2 510746

ელ-ფოსტა nino.gvaramadze@gse.com.ge