500 კვ. ეგხ ,,ჯვარი-წყალტუბო"-ს მშენებლობა და 220 კვ. ,,წყალტუბო"-ს გაფართოება 500 კვ-იანი ფრთით

საქართველოს ქსელის განვითარებისათვის სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პროექტი 500 კვ. ეგხ ,,ჯვარი-წყალტუბო"-ს მშენებლობა უზრუნველყოფს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეგხ ,,იმერეთი 500"-ის დაზღვევას. აღნიშნული პროექტი ასევე უზრუნველყოფს დასავლეთ საქართველოში ახალი სიმძლავრეების უსაფრთხოდ გამოტანას (,,ენგრუჰესის" ინტეგრაცია ჯვარის ქვესადგურში, ნამახვანის ჰიდროსადგური და ა.შ). პროექტი მოიცავს, როგორც 500 კვ ეგხ ,,ჯვარი-წყალტუბო"-ს მშენებლობას, ასევე არსებული ქ/ს ,,წყალტუბო"-ს გაფართოებას 500 კვ-იანი ფრთით, შემდგომში მოეწყობა კავშირი არსებულ ,,წყალტუბო-220''-სა და ახალ ქვესადგურ ,,წყალტუბო-500"-ს შორის. პროექტის ტექნიკურ -ეკონომიკური კვლევა დაწყებულია და დასრულდება 2017 წლის ივნისში.

პროექტის დეტალები:

  • სრულდება პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და საბოლოო კორიდორის დადგენა;
  • საკონსულტაციო კომპანიის მიერ მოწოდებულ Final Feasibility Report-ზე მომზადებული კომენტარები და შენიშვნები გათვალისწინებულია საბოლოო ანგარიშში და წარმოდგენილია ელექტრონულ ფორმით, მიმდინარეობს ჩასწორებული ინფორმაციის გადამოწმება;
  • გზშ-ის და განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ანგარიში კონსულტანტის მიერ მოწოდებული იქნება ივლისის თვეში.

პროექტის ვადები:

  • მიმდინარეობს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და პირველადი დიზაინის შემუშავება;
  • პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღი - 2020 წლის პირველი ნახევარი.

სურათები

Jvari_TskaltuboJvari_tskaltubo_2Jvari_tskaltubo_3Jvari_tskaltubo_4

დაკავშირებული დოკუმენტები

პროექტის გუნდი

Giorgi_Guldedava.jpg

გიორგი გულდედავა

პროექტის მენეჯერი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: giorgi.guldedava@gse.com.ge

kakha.jpg

კახა მაისაშვილი

უფროსი ინჟინერი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: kakha.maisashvili@gse.com.ge

Davit.jpg

დავით გოგშელიძე

პროექტის კოორდინატორი

ტელ.: +995 32 2 510 202

ელ-ფოსტა: david.gogshelidze@gse.com.ge